Automatische risicoafbouw

Als de einddatum van uw rekening straks nadert, dan wilt u voorkomen dat de waarde van uw rekening plots keldert door een beurscrash. Dat doet u met automatische risicoafbouw. Als u kiest voor automatische risicoafbouw, gaat u vanaf 15 jaar voor de einddatum steeds iets minder risicovol beleggen. U geeft ons daarmee namelijk opdracht om ieder jaar een deel van uw beleggingen in aandelenfondsen te verkopen, waarvoor we dan weer beleggingen in minder risicovolle obligatiefondsen terugkopen.

Zo werkt automatische risicoafbouw

Heeft u automatische risicoafbouw aanstaan? Dan gaat u vanaf 15 jaar voor de einddatum minder risicovol beleggen. U geeft ons dan opdracht om automatisch beleggingen te verkopen uit de aandelenfondsen waarin u belegt, en daarvan weer beleggingen in obligatiefondsen voor terug te kopen. Als u zelf geen obligatiefonds heeft gekozen, beleggen we uw geld automatisch in het BND Wereld Obligatie Indexfonds. Dit is ons grootste obligatiefonds. Liever beleggen in een ander obligatiefonds of in meerdere fondsen? Dit regelt u eenvoudig zelf in MijnBND.

Ieder jaar, op dezelfde datum als de einddatum van uw rekening, voeren we zo’n wijziging uit. De hoeveelheid participaties die we jaarlijks aan- en verkopen is afhankelijk van uw risicoverdeling en we bouwen uw risico annuïtair af. We bouwen dus eerst in kleine stapjes af, en richting de einddatum van uw rekening worden die stappen steeds groter. Hoe groot die stappen precies zijn, is afhankelijk van uw risicoverdeling op het moment dat de risicoafbouw begint. Als u 15 jaar voor de einddatum bijvoorbeeld voor 100% in aandelen belegt, dan zijn de stappen groter dan wanneer u ‘maar’ voor 70% in aandelen belegt.

En zo ziet dat eruit

Aantal jaar voor einddatum Percentage aandelen Percentage obligaties
16 100% 0%
15 95% 5%
14 90% 10%
13 85% 15%
12 80% 20%
11 74% 26%
10 68% 32%
9 62% 38%
8 56% 44%
7 49% 51%
6 42% 58%
5 34% 66%
4 26% 74%
3 18% 82%
2 9% 91%
1 0% 100%

Begeeft u zich tussen 10 en 15 jaar voor de einddatum?

En heeft u automatische risicoafbouw aanstaan? Dan gaan we tijdens het eerstvolgende moment van herbalanceren een deel van uw geld in een obligatiefonds beleggen. Dat moment van herbalanceren vindt altijd plaats op dezelfde datum als de einddatum van uw rekening. Is uw einddatum bijvoorbeeld 1-2-2034 en heeft u gekozen voor automatische risicoafbouw? Dan gaan wij op 1-2-2021 (of de eerste werkdag daarvoor) voor het eerst herbalanceren.

Aantal jaar voor einddatum Percentage aandelen Percentage obligaties
16 100% 0%
15 95% 5%
14 90% 10%
13 85% 15%
12 80% 20%
11 74% 26%

De maximale aandelengrens

Wij hanteren een maximale aandelengrens voor uw bankrekening. Begeeft u zich – op het moment dat u automatische risico aanzet – tussen de 11 en 15 jaar voor de einddatum en komt uw in aandelenfondsen belegde geld boven die maximale grens uit? Dan passen we uw risicoverdeling tijdens het eerstvolgende moment van herbalanceren automatisch aan naar die maximale aandelengrens. Heeft u bijvoorbeeld nog 14 jaar tot de einddatum van uw rekening en belegt u voor 100% in aandelen? Dan gaat u 13 jaar voor de einddatum voor 85% in aandelen beleggen. Hiernaast ziet u voor iedere resterende looptijd de maximale aandelengrens.

Komt uw percentage aandelen niet boven deze grens uit? Dan gaan we gewoon geleidelijk afbouwen, net zoals in het voorbeeld hierboven.

Is er een minimale aandelengrens?

Nee, die is er niet. Automatische risicoafbouw begint áltijd vanaf 15 jaar voor de einddatum. Belegt u op dat moment bijvoorbeeld ‘slechts’ voor 40% in aandelen? Dan beginnen we nog steeds gewoon met automatische risicoafbouw, maar in iets kleinere stapjes. In het voorbeeld hiernaast ziet u hoe dat eruit ziet.

Aantal jaar voor einddatum Percentage aandelen Percentage obligaties
16 40% 60%
15 38% 62%
14 36% 64%
13 34% 66%
12 32% 68%
11 30% 70%
10 27% 73%
9 25% 75%

…tot u 1 jaar voor de einddatum volledig in obligaties belegt.

In welk obligatiefonds gaat u beleggen?

Als u belegt in één van onze modelportefeuilles, dan belegt u standaard in de obligatiefondsen die in de modelportefeuilles zijn opgenomen. Doet u aan vrij beleggen en belegt u al in een obligatiefonds (of meerdere obligatiefondsen)? Dan gaat u langzaamaan steeds meer in diezelfde obligatiefondsen beleggen.

Doet u aan vrij beleggen en belegt u nog niet in obligaties? Dan beleggen wij uw geld standaard in het BND Wereld Obligatie Indexfonds. Met dat fonds belegt u indirect in meer dan 10.000 obligaties tegelijkertijd. Wilt u liever in een ander obligatiefonds of in meerdere obligatiefondsen beleggen? Geen probleem! Dit kunt u zelf aanpassen in MijnBND.

Hoe verkopen we uw beleggingen?

Belegt u in meerdere aandelenfondsen tegelijkertijd? Dan verkopen we ieder jaar een beetje uit al die aandelenfondsen. De verhouding tussen uw belegde vermogen in die aandelenfondsen blijft daarbij hetzelfde. Belegt u momenteel bijvoorbeeld 70% van uw in aandelenfondsen belegde vermogen in het ene aandelenfonds en 30% in het andere aandelenfonds? Dan blijft die verhouding gedurende de automatische risicoafbouw gewoon hetzelfde. Uw totaal in aandelenfondsen belegde vermogen neemt natuurlijk wel af, omdat we ieder jaar meer beleggingen in obligatiefondsen aankopen.

Hoe kopen we nieuwe beleggingen aan?

Hetzelfde principe als hierboven geldt ook voor uw obligatiefondsen. Als u in meerdere obligatiefondsen tegelijkertijd belegt, dan kopen we ieder jaar naar verhouding aan in die obligatiefondsen. Het totaal in obligatiefondsen belegde vermogen neemt dus toe, maar de verhouding tussen die obligatiefondsen blijft hetzelfde.

Modelbeleggen

Doet u aan Modelbeleggen? Ook dan kunt u ervoor kiezen om automatische risicoafbouw aan te zetten. In dat geval schuift u vanaf 15 jaar voor de einddatum van uw rekening steeds iets meer op richting het zeer defensieve profiel (bestaande uit 10% aandelen en 90% obligaties). Anders dan bij vrij beleggen, belegt u – ook met een zeer defensief profiel – dus nooit volledig in obligaties. Wilt u dit wel? Dan kunt u kiezen voor vrij beleggen.

U zit nergens aan vast

U kunt automatische risicoafbouw op ieder gewenst moment aan- en uitzetten. Begint u bijvoorbeeld 5 jaar voor de einddatum van uw rekening met automatische risicoafbouw? Geen enkel probleem. Net zo goed kunt u ervoor kiezen om automatische risicoafbouw in de tussentijd weer uit te zetten en zelf een gewenste verhouding tussen obligatie- en aandelenfondsen te kiezen. Heeft u er eenmaal voor gekozen om automatische risicoafbouw aan of uit te zetten, dan zit u hier dus nooit aan vast.

De verdeling tussen bepaalde fondsen blijft bij automatische risicoafbouw trouwens hetzelfde. Belegt u nu bijvoorbeeld 70% van uw geld in het ene aandelenfonds en 30% in het andere aandelenfonds? Dan blijft die verhouding gedurende de automatische risicoafbouw gewoon hetzelfde. Uw totaal in aandelenfondsen belegde vermogen neemt natuurlijk wel af, omdat we ieder jaar meer beleggingen in obligatiefondsen aankopen.

De kosten

Die zijn er niet. Automatische risicoafbouw hoort gewoon bij onze rekeningen en kost u dus niets extra’s. U kunt het onbeperkt aan- en uitzetten en bij het omwisselen van de beleggingsfondsen betaalt u bij Brand New Day nooit transactiekosten.

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.

Scroll naar boven