Veelgestelde vragen over het jaaroverzicht

Heeft u een vraag over het financieel jaaroverzicht? Grote kans dat u het antwoord hier terugvindt.

 1. Ga naar MijnBND  
 2. Log in met uw inloggegevens 
 3. Ga boven in het scherm naar ‘Mijn documenten’ 
 4. U landt op de pagina met alle documenten, ga links in het menu naar ‘Overzichten’ 
 5. Klik op ‘Jaaroverzichten’  
 6. Download het jaaroverzicht 2022 
 1. Ga naar MijnBND  
 2. Log in met uw inloggegevens 
 3. Ga boven in het scherm naar ‘Mijn documenten’ 
 4. U landt op de pagina met alle documenten, ga links in het menu naar ‘Overzichten’ 
 5. Klik op ‘Jaaroverzichten’  
 6. Download het jaaroverzicht 2022 

Maak een afspraak met onze pensioendesk. Wij nemen contact met u op om uw pensioenplan op te stellen.

Nee, Brand New Day is een online dienstverlener. Alles verloopt bij ons digitaal en daarom versturen we nooit post. Zo denken we aan het milieu en houden we de kosten zo laag mogelijk. U kunt uw jaaroverzicht eenvoudig downloaden in MijnBND en bent dan natuurlijk helemaal vrij om het zelf te printen.

Dat verschilt per rekening: 

Beleggingsrekening en spaarrekening
Hiervoor geeft u de waarde van 1 januari 2022 op. U kunt dit bij uw belastingaangifte doen onder het kopje ‘bankrekeningen en andere bezittingen’. 

Pensioenrekeningen
Als u een pensioenrekeningen-sparen of pensioenrekening-beleggen heeft, geeft u de inleg door die u het afgelopen jaar op de rekening heeft gedaan. U kunt dit bij uw belastingaangifte doen onder de kopjes ‘Uitgaven’ en vervolgens ‘Uitgaven voor lijfrente’. Heeft u geen inleg gedaan? Dan hoeft u voor deze rekening niets door te geven.

Hypotheekrekening of gouden-handdrukrekening
Hiervoor hoeft u niets door te geven.

Lijfrente-uitkering
Het bedrag dat u uitgekeerd heeft gekregen van uw lijfrente-uitkering telt als inkomen. U vindt dit onder het kopje ‘inkomsten’. 

Betaal ik belasting over het geld dat op de rekening staat?
Als u een ‘normale’ spaar- of beleggingsrekening heeft, valt de waarde daarvan in box 3. De waarde op de rekening wordt dus opgeteld bij uw andere vermogen op spaar-, beleggings- en betaalrekeningen, cashgeld en bijvoorbeeld een tweede huis. Over het totale vermogen dat u in box 3 heeft staan, bent u ieder jaar vermogensbelasting verschuldigd. Dat is belasting over het fictieve rendement op uw vermogen. Daarover leest u meer op de website van de Belastingdienst. 

Overigens geldt er een vrijstelling van € 50.650 (2022). U betaalt dus alleen belasting als u meer dan € 50.650 aan vermogen heeft in box 3. Heeft u een fiscaal partner? Dan heeft u samen een vrijstelling van € 101.300. 

In 2022 is de manier waarop de vermogensbelasting betaald moet worden veranderd: over uw spaargeld betaalt u tegenwoordig een ander belastingtarief dan over uw belegde geld. Dat is de reden dat u op het jaaroverzicht mogelijk twee bedragen terugziet: uw belegde vermogen en onbelegde vermogen.

– Uw belegde vermogen wordt belast met het tarief dat geldt voor beleggingen.

– Uw niet-belegde geld wordt belast met het tarief dat geldt voor spaargeld.

Bij de belastingaangifte is de waarde op 1 januari 2022 van belang. Grote kans dat er toen vooral belegd vermogen op uw beleggingsrekening stond, maar het kan ook zijn dat er onbelegd geld op uw rekening stond. Bijvoorbeeld omdat u ervoor gekozen heeft om geld tijdelijk onbelegd te laten of omdat er nog geen beleggingen waren  aangekocht van een storting.

Let op de automatisch ingevulde belastingaangifte
Bij uw belastingaangifte over 2022 houdt de Belastingdienst dus rekening met het saldo op 1 januari 2022. Dat hebben wij al doorgegeven aan de Belastingdienst. Dat hebben we gedaan vóórdat de nieuwe belastingregels zijn ingegaan en daarom hebben wij uw saldo doorgegeven als volledig belegd. In uw automatisch ingevulde belastingaangifte ziet u dan ook terug dat het saldo op uw beleggingsrekening op 1 januari 2022 volledig was belegd.

In het jaaroverzicht dat u van ons ontvangt ziet u echter wél de juiste gegevens. Stond er op 1 januari 2022 een bedrag op de rekening dat onbelegd was? Dan ziet u dat terug in uw jaaroverzicht.

Wat moet ik hier mee?
Als u op 1 januari 2022 een flink bedrag op de rekening had staan dat niet was belegd, kan het zo zijn dat u minder belasting hoeft te betalen. Het is dan wel zaak om dit bedrag ook door te geven als onbelegd vermogen. Dit is trouwens alleen belangrijk als u boven de vrijstelling van vermogensbelasting uitkomt, dus als u meer dan € 50.650 (of € 101.300 als u een fiscaal partner hebt) aan vermogen had.

Komt u sowieso niet boven die vrijstelling uit of stond er op 1 januari 2022 slechts een klein onbelegd bedrag op de rekening? Dan is het verschil tussen de belegde en onbelegde waarde niet belangrijk.

Scroll naar boven