Vertegenwoordiging bij Brand New Day

Er zijn verschillende situaties waarin een rekeninghouder niet meer zelf zijn of haar rekeningen kan of mag beheren. De meest voorkomende situaties zijn;

  • Een volmachtiging
  • Klanten die onder bewindvoering staan
  • Klanten die onder curatele staan
  • Een (algehele) beslaglegging op het vermogen
  • Een faillissement

Het is in deze situaties erg belangrijk om overzichtelijk te hebben wie het gezag heeft over de rekening(en), en wie er daadwerkelijk over de rekening(en) kan beschikken. Deze situaties leveren een verhoogd risico op.

Brand New Day is een laagrisicoinstelling. Dit betekent dat we uitsluitend klanten met een lage risicostatus accepteren. Bij een verhoogde risicostatus zijn wij als financiƫle instelling verplicht om extra controles uit te voeren. Deze extra controles kosten veel tijd en geld en passen daarom niet bij het laagrisicobeleid dat Brand New Day hanteert.

Als gevolg hiervan accepteren wij geen rekeninghouders waarbij een van bovenstaande situaties zich voordoet. Het is niet mogelijk om als bewindvoerder of gevolmachtigde een rekening voor iemand te beheren bij Brand New Day. Uitzondering hierop zijn beslaglegging en faillissement. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u contact met ons opnemen.

Scroll naar boven