Toetsen herkomst vermogen

Brand New Day is wettelijk verplicht om in bepaalde situaties te onderzoeken wat de herkomst van uw vermogen is. Of om vast te stellen wat de bestemming van uitgaande transacties is.  Deze verplichting is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Hieronder vindt u meer informatie en antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij of wilt u wat meer informatie? Neem gerust contact op met onze klantenservice. U kunt ons bereiken via 020-7585310 of per mail via klant@brandnewday.nl.

De Wwft bepaalt dat instellingen bepaalde transacties moeten melden aan de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU). Dat is verplicht als er sprake is van ongebruikelijke transacties waarvan wij de rechtmatigheid niet kunnen vaststellen. Brand New Day is in overtreding als wij in zo’n situatie geen melding doen. Natuurlijk melden wij niet iedere transactie die afwijkend is. Wij nemen in de meeste gevallen eerst contact op met de rekeninghouder(s). Wij vragen aan de rekeninghouder(s) een verklaring voor de transactie(s) en proberen zo het rechtmatige karakter vast te stellen. Soms vragen wij de rekeninghouder(s) om één of meerdere documenten in te sturen om de verklaring te ondersteunen. Het verschilt per situatie welke vragen wij stellen en welke documenten wij opvragen.
Elke dag vinden er heel veel inkomende en uitgaande transacties plaats. Brand New Day onderzoekt, net als andere banken, deze transacties aan de hand van indicatoren. Wij hebben in ons beleid bepaalde transacties en transactiepatronen vastgelegd die wij willen onderzoeken omdat die afwijken van de norm bij Brand New Day. Daarnaast kan een specifieke situatie die niet in ons beleid is omschreven vragen oproepen. Banken gebruiken verschillende indicatoren op basis waarvan transacties worden onderzocht. Het verschilt namelijk per bank en type product welke transacties afwijken van de norm. Daarom kan het voorkomen dat Brand New Day wel contact met u opneemt maar een andere bank niet. Of andersom. Dat wij contact met u opnemen betekent niet dat wij u al verdenken van witwassen, financiering van terrorisme of ander onrechtmatig handelen. Ook niet dat u iets verkeerd heeft gedaan. Maar wel dat er sprake is van een transactie of opeenvolging van transacties waarvan wij moeten vaststellen wat de herkomst of de bestemming van de gelden is.
Kort gezegd doet Brand New Day onderzoek naar transacties die afwijken van de norm. Hoewel deze afwijkende transacties geen enkel probleem zijn en niet betekenen dat u iets fout doet, zijn deze transacties wel een reden voor Brand New Day om onderzoek te doen naar de herkomst van het vermogen. Brand New Day heeft in haar beleid een aantal situaties vastgelegd waarin wij de herkomst van het vermogen willen onderzoeken. Niet omdat die transacties ongewenst of verboden zijn maar omdat die afwijkend zijn. U kunt hierbij denken aan stortingen boven een bepaalde grenswaarde of een opvallend aantal transacties binnen een kort tijdsbestek.
Wij voeren een controle uit als een transactie of opeenvolging van transacties afwijkt van de norm. Deze norm is gebaseerd op de situatie bij Brand New Day. Zoals het type product dat wij aanbieden en het soort transacties dat onze klanten doen. Bij andere banken zullen er daarom andere situaties zijn vastgelegd waarin er een onderzoek wordt gedaan. Het is bijvoorbeeld zeer gebruikelijk dat een rekeninghouder in een maand tientallen betalingen doet vanaf een betaalrekening. Het is echter ongebruikelijk als dit gebeurt bij een beleggingsrekening van Brand New Day. Wij zouden dus contact met u opnemen terwijl de aanbieder van een betaalrekening dat in deze situatie niet direct zou doen.
Wij nemen geen contact op met derden om de herkomst van uw vermogen vast te stellen. Hier bent u zelf als rekeninghouder voor verantwoordelijk. Uiteraard kunt u wel uw accountant of financieel adviseur contact met ons op laten nemen. Dat vinden wij geen probleem. Mochten er vervolgvragen ontstaan naar aanleiding van dit contact, dan leggen wij deze bij u neer, waarna u de vragen eventueel opnieuw door de accountant kunt laten beantwoorden.
U mag natuurlijk met het geld op uw rekening doen wat u zelf wilt. Daar hebben wij niets over te zeggen. Maar Brand New Day heeft wel de verplichting om in sommige situaties te onderzoeken waarom u een specifieke opname doet. Dit is het geval als de opname ongebruikelijk is. Bijvoorbeeld door de hoogte van een opname. Of als er een opeenvolging van stortingen en opnames heeft plaatsgevonden die opvallend is voor het type product dat u bij Brand New Day heeft. Wij moeten in zo’n situatie vaststellen wat de reden van de transacties is en de herkomst vaststellen.
Wij begrijpen het goed als u niet direct wilt meewerken. Omdat u het privé-informatie vindt of omdat u geen tijd kunt vrijmaken. Er wordt echter van rekeninghouders verwacht dat zij meewerken en de informatie verstrekken die de instelling opvraagt. Dit kunt u teruglezen in onze productvoorwaarden. Natuurlijk kunt u dit weigeren. Wij kunnen u immers niet dwingen. Als u niet mee wilt werken zijn wij echter helaas genoodzaakt de relatie met u te beëindigen en uw product(en) te sluiten. Natuurlijk willen wij dit voorkomen. Wij vragen u dan ook om begrip te hebben voor het feit dat wij in sommige situaties onderzoek moeten doen naar uw vermogen.
De informatie die u geeft en documenten die u instuurt zijn vaak zeer privacygevoelig. En zo gaan wij ook met uw gegevens om! De ingestuurde informatie en documentatie wordt alleen gebruikt om de herkomst te controleren. Verder doen wij er niets mee. Ook zien alleen medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun taak de gegevens in. U kunt hierover meer lezen in ons Privacy Statement.
Het hangt van het dossier af of wij ook om documentatie vragen. In veel gevallen is alleen een toelichting voldoende. Maar soms vragen wij documenten op om de toelichten te controleren. Bijvoorbeeld als de betreffende transacties boven een bepaald minimum bedrag liggen.
Wij proberen u zo min mogelijk te belasten. Waar mogelijk proberen wij het dossier te sluiten op basis van uw initiële reactie. Er zijn echter gevallen waarin het eerste contact aanvullende vragen of documentatieverplichtingen oplevert. In zo’n geval zijn wij verplicht door te vragen tot wij voldoende zekerheid hebben over de herkomst of bestemming van de gelden.

Ja, er zijn verschillende externe bronnen waar u meer informatie terug kunt vinden. Bijvoorbeeld op de website van de BelastingdienstMaar ook op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Financial Intelligence Unit (FIU).

Wij kunnen u natuurlijk niet dwingen om antwoord te geven. Er zijn wel consequenties als u niet wilt meewerken. Wij zijn genoodzaakt de relatie met u te beëindigen en uw product(en) te sluiten. Hieraan kunnen vervelende (fiscale) gevolgen verbonden zijn. Hoewel wij het heel vervelend zouden vinden als wij tot die vervolgstappen moeten overgaan, zijn wij daartoe genoodzaakt als u niet antwoordt.
Wij kunnen ons voorstellen dat u niet altijd binnen één of twee dagen reageert op een e-mail. Soms kan het ook wat tijd kosten om eventuele documentatie te verzamelen. Daarom krijgt u altijd de tijd. Omdat ieder dossier verschillend is, kunnen wij hier echter geen eenduidig antwoord geven. Maar wij nemen contact met u op om u te herinneren aan ons verzoek als een reactie uitblijft.
Bij Brand New Day is de klantenservice verantwoordelijk voor al het contact met rekeninghouders. De medewerkers van de klantenservice worden hiervoor uitgebreid opgeleid en getraind. De medewerkers die contact opnemen om vragen te stellen over uw transacties hebben extra trainingen gevolgd over dit onderwerp. Zij zijn daarom bij uitstek de medewerkers om hierover contact met u op te nemen.
Met uw antwoorden en (indien van toepassing) ingestuurde documentatie stellen wij vast of de herkomst of bestemming van de gelden rechtmatig is. Verder niets. Wij gebruiken de informatie dus niet voor commerciële of andere niet gerelateerde doeleinden.

Uw verklaring willen wij altijd schriftelijk vastleggen. Wij moeten het dossier administreren zodat wij kunnen aantonen dat wij ons onderzoek naar behoren hebben afgerond.

Wel kunt u uw verklaring telefonisch doorgeven waarna de medewerker van onze klantenservice u ter bevestiging een e-mail met uw verklaring stuurt. Door onze e-mail te bevestigen hebben wij dan schriftelijk uw verklaring vastgelegd. Wilt u deze mogelijkheid gebruiken? Neem dan even contact op met onze klantenservice.

Zeker! U kunt hiervoor inloggen in MijnBND en bovenin klikken op ‘Mijn documenten’. Door vervolgens de groene knop ‘Upload een document’ te selecteren, kunt u documenten uploaden.

Scroll naar boven