Machtiging voor automatische incasso Brand New Day Bank

U kunt als rekeninghouder bij Brand New Day Bank een eenmalige en/of periodieke automatisch incasso instellen. Dit doet u bij het openen van de rekening, of op een later moment in MijnBND. Wij incasseren dan eenmalig of periodiek een vast bedrag van de tegenrekening. De automatische incasso vindt altijd op of rond de 25e van de maand plaats.

reserveringsruimte belastingvoordeel

Saldo op uw tegenrekening

Automatische incasso van andere rekening

Acceptatiecriteria werkgever

Minimaal en maximaal bedrag voor de automatisch incasso

In verband met de incassokosten incasseren wij pas vanaf 50 euro per (eenmalige of periodieke) incasso. Het maximaal periodiek te incasseren bedrag is 5.000 euro. Als u een eenmalige incasso instelt, dan is het maximaal te incasseren bedrag 10.000 euro.

Wijzigen en beëindigen  

Acceptatiecriteria werkgever

Disclaimer

Let erop dat deze pagina geen vervanging is van onze voorwaarden. De exacte productvoorwaarden van uw rekening vindt u in ons documentencentrum.

Scroll naar boven