Leveren duurzame fondsen minder rendement op?

BND-beleggenalgemeen-achtergrond

Leveren duurzame fondsen minder rendement op?

Dit artikel in een notendop:

Misschien denkt u dat duurzaam beleggen ten koste gaat van uw rendement. Als we het recente verleden bekijken, hoeft dat niet zo te zijn: fondsen die minder duurzame bedrijven uitsluiten, presteerden de afgelopen 10 jaar namelijk niet slechter dan fondsen die diezelfde bedrijven niet uitsloten. Wel lijkt duurzaam beleggen een iets hoger risico met zich mee te brengen.

Gaat duurzaam beleggen ten koste van uw rendement? Veel mensen denken van wel, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Wij zijn voor u de materie ingedoken. 

Wat is duurzaam beleggen?

Die vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden, want in de wereld van duurzaam beleggen zijn er 50 tinten groen. In dit blog kijken we naar een vorm van duurzaam beleggen die goedkoop is en voor iedereen toegankelijk: het beleggen in indexfondsen waarin niet-duurzame bedrijven worden uitgesloten. Daarmee blijven de duurzamere bedrijven over.

Levert duurzaam beleggen meer risico op?

Om meteen te beginnen met een dikke vette disclaimer: ook wij kunnen het risico van een belegging niet voorspellen. Op korte termijn valt het risico namelijk dikwijls samen met gebeurtenissen die maar weinigen kunnen voorspellen. Neem de coronapandemie: een gebeurtenis die vrij onverwachts opkwam en z’n sporen flink achterliet op de beurs en in economische markten.

Als we al iets willen zeggen over het risico van duurzaam beleggen, dan kunnen we dat doen aan de hand van de beweeglijkheid van aandelen – dus hoe hard de koers ervan op en neer jojoot.

Die beweeglijkheid kunnen we uitdrukken in de “standaarddeviatie”. Een lastige term uit de statistiekboeken. Als de standaarddeviatie hoger is, dan schommelt de koers gemiddeld wat harder op en neer dan wanneer het percentage lager is. En aandelen die hoge toppen afwisselen met lage dalen, zien we als wat risicovoller dan aandelen die nauwelijks bewegen.

Hieronder ziet u dat de beweeglijkheid van ons meest duurzame aandelenfonds, dat sinds 2019 bestaat en minder duurzame bedrijven uitsluit. We vergelijken het met een traditioneel aandelenfonds, waarin minder duurzame bedrijven juist niet worden uitgesloten.

Beweeglijkheid over een periode van 1 jaar Beweeglijkheid over een periode van 2 jaar Beweeglijkheid over een periode van 3 jaar
Ons meest duurzame aandelenfonds 15,66% 14,04% 15,63%
Standaard aandelenfonds 15,11% 13,06% 15,18%

De standaarddeviatie van het Northern Trust World Green Transition Index Fund (ISIN: IE000EO50KA7), waarin het BND Duurzaam Wereld Indexfonds Totaal belegt, vergeleken met de standaarddeviatie van de MSCI World over 2020, 2021 en 2022.

Maar als u ons een beetje kent, weet u dat we altijd roepen dat u lekker lang de tijd moet nemen om te beleggen. Een vergelijking over de afgelopen 3 jaar is dus eigenlijk te kort. Helaas kunnen we met ons eigen fondsaanbod niet veel verder kijken. Ons meest duurzame fonds is namelijk in 2019 opgericht.

Daarom kijken we buiten ons eigen fondsaanbod iets verder terug. Hieronder ziet u de beweeglijkheid van twee wereldwijd gespreide aandelenfondsen: het ene fonds is duurzamer, omdat het alleen bedrijven volgt met een lagere CO2-uitstoot.

Beweeglijkheid over periodes van 3 jaar Beweeglijkheid over periodes van 5 jaar Beweeglijkheid over periodes van 10 jaar
Duurzame index 13,85% 14,05% 11,68%
Standaard index 13,76% 13,99% 11,71%

De standaarddeviatie van de MSCI World Low Carbon Target, vergeleken met die van de MSCI World, over periodes van 3, 5 en 10 jaar, gebaseerd op maandelijks rendementen.

We zien hier min of meer hetzelfde beeld als eerder. De koers van duurzame aandelenfondsen schommelt íetsjes harder op en neer. Dat kan heel goed te maken hebben met de spreiding van die duurzame fondsen. Omdat je met zo’n duurzaam fonds bepaalde bedrijven uitsluit, beleg je in iets minder bedrijven. De kans dat de beleggingen iets harder dalen of stijgen wordt daarmee groter.

Waarom zou duurzaam beleggen meer rendement opleveren?

Zet 2 willekeurige beleggingsexperts tegenover elkaar, vraag ze of duurzaam beleggen op de lange termijn het beste voor de portemonnee is en u brengt gegarandeerd een levendige discussie op gang.

Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat duurzame bedrijven toekomstbestendiger zijn. Wereldwijd is het doel om een uitstootvrije economie te realiseren en iedereen weet dat een bedrijf dat steenkolenmijnen uitbaat niet in zo’n economie past. Door zulke bedrijven uit te sluiten en duurzaam te beleggen, voorkom je dus dat beleggingen op termijn hun waarde verliezen. Een beter resultaat haal je óók door de grootste verliezers buiten je beleggingsportfolio te houden.

Bovendien wordt er steeds strenger gehandhaafd op duurzaamheid bij bedrijven. Voldoen bepaalde bedrijven niet aan duurzaamheidsregels? Dan worden ze geconfronteerd met boetes en slechte publiciteit, wat weer slecht is voor de aandelenkoers.

Waarom zou duurzaam beleggen minder rendement opleveren?

De laatste jaren is de populariteit van duurzamere bedrijven op de beurs toegenomen. De koers van hun aandelen is daarom gestegen, maar dat zou óók kunnen betekenen dat ze in de toekomst wat minder rendement opleveren.

Bovendien is de verwachting dat niet-duurzame bedrijven in de toekomst een transitie maken naar een duurzamer businessmodel. Dat kan hun waardering op de beurs weer ten goede komen.

De cijfers: levert duurzaam beleggen meer of minder rendement op?

Duurzaam beleggen is een vrij nieuw begrip. Duurzame fondsen zijn voornamelijk in het recente verleden opgetuigd en dat betekent dat het lastig is om rendementen uit een verder verleden te vergelijken. Ons meest duurzame aandelenfonds bestaat bijvoorbeeld pas sinds 2019.

In dat jaar was corona vooral een Mexicaans biermerk en dus lijkt het een flinke tijd geleden. Maar in de context van beleggen is dit maar een korte termijn. Als we dat fonds over de afgelopen 3 jaar vergelijken met een ‘traditioneel’, wereldwijd gespreid indexfonds, dan wijken beide fondsen niet veel van elkaar af qua rendement.

Rendement 2020 Rendement 2021 Rendement 2022
Ons meest duurzame fonds 17,63% 23,55% -13,17%
Standaard index 12,32% 22,94% -7,83%

Het rendement van het Northern Trust World Green Transition Index Fund (ISIN: IE000EO50KA7), waarin het BND Duurzaam Wereld Indexfonds Totaal belegt, vergeleken met het rendement van de MSCI World over 2020, 2021 en 2022.

Duidelijk is wel het effect van ontwikkelingen rondom fossiele energiebedrijven. In 2022 stegen de energieprijzen gigantisch, als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Dat had een (relatief) positief effect op het rendement van traditionele, wereldwijd gespreide aandelenfondsen. 

Buiten ons eigen fondsaanbod kunnen we trouwens wél iets verder kijken. Als we bijvoorbeeld kijken naar een wereldwijd gespreid aandelenfonds dat bedrijven volgt met lagere CO2-uitstoot en die vergelijken met een traditioneel, wereldwijd gespreid aandelenfonds, dan ontlopen die twee elkaar nauwelijks qua rendement sinds 2010.

Levert duurzaam beleggen minder rendement op?

Het rendement van het MSCI World Low Carbon Target, vergeleken met het rendement van de MSCI World, van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2022.

Wat is de verwachting voor de toekomst?

Duurzaam beleggen was in het recente verleden dus zeker niet minder rendabel dan ‘traditioneel’ beleggen. Of de bedrijven die we nu als duurzaam zien in de toekomst óók een mooier rendement halen dan minder duurzame bedrijven, is niet te voorspellen.

Het zou best zo kunnen zijn dat minder duurzame bedrijven langzaam uit de gratie raken, maar er zullen vast óók vervuilende bedrijven zijn die op termijn wel de transitie gaan maken naar een duurzame bedrijfsvoering en zo een comeback maken. En dat is in beide gevallen natuurlijk winst.

Maar om het verhaal weer rond te maken: duurzaam beleggen doet u misschien niet primair vanwege het rendement, maar om met uw geld een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Al is het natuurlijk wél een fijne gedachte dat duurzaam beleggen zeker niet minder rendement hoeft op te leveren.

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.
Scroll naar boven