Afdrukken

Met wie delen jullie persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen door Brand New Day worden gedeeld met derde partijen die in opdracht van Brand New Day werkzaamheden uitvoeren. Dit doen wij alleen voor de in ons Privacy statement opgesomde doeleinden en alleen als het verwerken van de persoonsgegevens door de derde partij nodig is om de opdracht uit te kunnen voeren. Zo delen wij bijvoorbeeld gegevens voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen.

Wij maken alleen gebruik van opdrachtnemers die passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast moeten zij met Brand New Day een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin hun verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd. Brand New Day staat niet toe dat opdrachtnemers uw persoonsgegevens gebruiken voor eigen doeleinden.

Wanneer het moet deelt Brand New Day ook persoonsgegevens met de Belastingdienst, toezichthouders of andere officiële instanties. Dit doen wij alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als er een andere rechtvaardigingsgrond is. Wij geven alleen persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte als dit volledig in overeenstemming is met de AVG en andere wettelijke richtlijnen.

Toch nog vragen over het delen van persoonsgegevens? Neem dan even per mail contact op met onze klantenservice.

Scroll naar boven