Afdrukken

Wat houdt het in dat mijn rekening of verzekering verpand is?

In sommige gevallen is een rekening of verzekering gekoppeld aan uw hypotheekschuld. Vaak wenst de hypotheekverstrekker dan dat die rekening of verzekering verpand wordt. Zo’n verpanding houdt in dat de pandhouder – degene aan wie de rekening of verzekering verpand wordt – de eerste rechthebbende is op het bedrag op de rekening of van de verzekering. Dit betekent dat de pandhouder de regie over uw rekening of verzekering heeft. 

U kunt dan meestal géén wijzigingen doorvoeren zonder toestemming van uw pandhouder. Het doel van zo’n verpanding of pandrecht is het geven van zekerheid aan de hypotheekverstrekker. Door een verpanding weet de hypotheekverstrekker immers dat er geen dingen gebeuren met het geld zonder zijn medeweten. Heeft u een verpande rekening of verzekering en wilt u toch iets wijzigen? Neem dan contact op met uw pandhouder.

Scroll naar boven