Afdrukken

Waarmee moet ik rekening houden als ik beleg op naam van mijn kind?

Met de Brand New Day Kinderrekening-beleggen belegt u op naam van uw kind. De waarde op die rekening is wettelijk gezien namelijk eigendom van het kind.

Als u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger belegt met een Kinderrekening-beleggen, moet u dat doen in het belang van het kind. U kunt dus niet alles doen en laten met het geld op de Kinderrekening en geen ongeoorloofde risico’s nemen. Zo is het bijvoorbeeld niet verstandig om beleggingsrisico’s te nemen die niet in lijn zijn met de tijd die u heeft en het beleggingsdoel. Het risico dat (een deel van) het belegde geld verloren gaat, is dan namelijk groot.

Als u onzorgvuldig omgaat met het vermogen op naam van uw kind, is het wettelijk mogelijk dat uw kind u hiervoor aansprakelijk stelt. U kunt dit aansprakelijkheidsrisico echter wel beperken. Hiervoor schrijft de wet voor dat u eerst toestemming vraagt aan de Kantonrechter, voordat u gaat beleggen voor uw kind. Wilt u toestemming vragen? Dan dient u een verzoekschrift in bij de Rechtbank, sector kanton van het arrondissement van de woonplaats van uw kind. Wij adviseren u deze machtiging aan te vragen, maar willen wel benadrukken dat dit uw eigen verantwoordelijkheid is.

 

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.
Scroll naar boven