Afdrukken

Wat gebeurt er met het geld op mijn rekening als ik overlijd?

Niet leuk om over na te denken, wel belangrijk. Want wat gebeurt er met het geld op uw rekening als er onverwachts iets ergs gebeurt? Dat is bij Brand New Day goed geregeld. Als u een rekening bij Brand New Day heeft en overlijdt, gaat het geld op die rekening voor 100% naar uw nabestaanden. Uw nabestaanden kunnen in dat geval contact met ons opnemen, waarna wij er samen met hen voor zorgen dat de waarde aan hen toekomt.

Als u geen testament heeft opgesteld, wordt het wettelijk erfrecht gevolgd. Heeft u in een testament andere mensen als erfgenaam aangewezen? Dan volgen wij uiteraard het testament. Als u samen met iemand anders de rekening aanhoudt, valt de helft van de waarde in uw nalatenschap. De regels uit de voorgaande alinea gelden in dat geval voor uw helft van het vermogen op de rekening.

Heeft u een vrij opneembare rekening, zoals een vrije spaar- of beleggingsrekening?

Dan ontvangen uw erfgenamen het volledige bedrag waar ze recht op hebben. Er wordt door Brand New Day geen belasting ingehouden. Dat betekent niet dat de erfgenaam geen belasting verschuldigd is: dit dient zelf met de Belastingdienst verrekend te worden.

Heeft u een gezamenlijke rekening?

Dan geldt hetzelfde als hierboven. In het meeste gevallen is de tweede rekeninghouder de partner en de wettelijke erfgenaam. Op basis van de documenten die worden aangeleverd zetten wij de rekening dan volledig om naar de nabestaande.

Blijkt uit die officiƫle documenten dat de wettelijke erfgenaam niet de achterblijvende rekeninghouder is? Dan verdelen wij 50% van de rekening, volgens de documenten, onder de wettelijke erfgenaam of erfgenamen.

Heeft u een pensioenrekening?

Dan kunnen de nabestaanden met de waarde op de rekening een nabestaandenuitkering aankopen bij een bank of verzekeraar naar keuze. Hebben zij geen behoefte aan een uitkering? Dan is afkopen ook een optie. Let op! Hier zijn wel nadelige fiscale gevolgen aan verbonden.

Scroll naar boven