De voordelen van het herbeleggen van dividend

BND-beleggenalgemeen-achtergrond

De voordelen van het herbeleggen van dividend

Wie belegt, krijgt eens in de zoveel tijd een flinke crisis voor zijn kiezen. Dat is zo zeker als twee keer twee vier is. Na zo’n crisis volgt doorgaans weer herstel. Het mikpunt van dat herstel is, vanzelfsprekend, het oude piekniveau van de beurs. Maar dat is niet helemaal terecht. Wie zich blind staart op de stand van de beurs, houdt namelijk geen rekening met het herbeleggingsrendement. En juist dat herbeleggingsrendement speelt een belangrijke rol in het herstel van beurscrises en het werkelijke rendement op de lange termijn.

Wat is herbeleggingsrendement?


Het gros van onze fondsen keert jaarlijks dividend uit. Dat dividend storten we niet op de rekening van onze klanten, maar beleggen we automatisch weer in dezelfde fondsen. Dat belegde dividend levert weer rendement op. Het rendement dat u behaalt door het herbeleggen van dividend, noemen we het herbeleggingsrendement. Het herbeleggingsrendement is dus onderdeel van het totale rendement, maar wordt niet meegenomen in de koersen van aandelenfondsen. En dat geeft een vertekenend beeld, want het herbeleggingsrendement zorgt voor een snellere vermogensgroei én een sneller herstel van stevige koersdalingen.

Wat gebeurt er na een crisis op de beurs?


In de afgelopen 50 jaar zijn beleggers geconfronteerd met meerdere crises. Denk aan de crisis op de aandelenmarkt in 1974, de dotcombubbel in 2002 en de kredietcrisis in 2009. Na zo’n crisis lopen de koersen over het algemeen flink op. Hieronder ziet u bijvoorbeeld het gemiddelde jaarlijkse rendement over periodes van 3 jaar en 10 jaar na zo’n dieptepunt.

 

Het gemiddelde jaarlijkse rendement dat werd behaald in de jaren nadat de MSCI World Index een dieptepunt bereikte, in de situaties dat het uitgegeven dividend wel werd herbelegd en in het geval dat dit niet gebeurde. De data is gebaseerd op iedere maandkoers van de MSCI World Index van 1970 tot en met 2019, genoteerd in USD. De bovenstaande rendementen zijn bruto en er is dus geen rekening gehouden met de aftrek van eventuele kosten.

De stand van de beurs zegt niets over het herstel ervan


Na een crisis vindt de beurs meestal weer een weg omhoog en dat ging in het verleden, zoals we hierboven zien, gepaard met hoge jaarlijkse rendementen. Toch is het na zo’n crisis enige tijd wachten op herstel. Wachten tot de beurs haar oude niveau bereikt. Laten we bijvoorbeeld eens naar de AEX kijken: deze bereikte op 4 september 2000 een hoogtepunt van 702 punten, dat pas in 2021 weer werd behaald.

Dat klinkt nogal somber: zijn we in Nederland in bijna 20 jaar dan werkelijk niets opgeschoten? Zeker wel. In de stand van de AEX wordt eventueel herbeleggingsrendement namelijk niet meegerekend. De herbeleggingsindex van de AEX – waarbij herbeleggingsrendement dus wél wordt meegerekend – stond op diezelfde 4 september 2000 namelijk op 1272,11. En nu? Op 31 december 2021 noteerde de ‘gewone’ AEX een stand van 797,93 punten, slechts een kleine 100 punten hoger dan in september 2000, dus. De herbeleggingsindex sloot op 14 april 2020 ondertussen op 2889,59. U leest het goed: meer dan 1600 punten hoger dan het ‘hoogtepunt’ in 2000.

Hoe snel vindt het herstel dan plaats?


Dat betekent dus dat we, als we het werkelijke herstel van een beurs willen meten, het herbeleggingsrendement mee moeten nemen. Kijken we naar de MSCI World Index, een index die is samengesteld uit 1623 van de grootste bedrijven ter wereld, dan zien we dat die index na een crisis gemiddeld 45 maanden nodig had om te herstellen. Kijken we naar de herbeleggingsindex, dan nam dat herstel gemiddeld 36 maanden in beslag. De stand van een beursindex zónder het herbeleggen van dividend zegt dus onvoldoende over het rendement dat de belegger behaalt.

Hierboven lieten we zien dat het rendement in de jaren na een dieptepunt doorgaans hoog ligt. Toch zijn die hoge rendementen niet vanzelfsprekend: het kan goed voorkomen dat er kort na de eerste crisis een tweede volgt: de weg naar herstel is voor de beurs vaak ronduit hobbelig. Na de crisis op de beurzen in 1974 had de MSCI World Index bijvoorbeeld bijna 5,5 jaar nodig om te herstellen. Nemen we het herbeleggingsrendement mee, dan duurde dit 3,5 jaar. Dit was de langste periode van herstel in de afgelopen 50 jaar.

Wat gebeurt er na een piek op de beurs?


Eerder keken we naar de jaarlijkse rendementen na een dieptepunt op de beurs. Die zagen er rooskleurig uit. Maar zoals de beurs op een gegeven moment een voorlopig dieptepunt bereikt, komt er ook altijd een moment dat deze een voorlopig hoogtepunt aantikt. Op de korte termijn zijn de rendementen na zo’n piek doorgaans niet om over naar huis te schrijven. Op de lange termijn – lees: een periode van minimaal 10 jaar – bleek het gemiddelde jaarlijkse rendement in het verleden echter ook na zo’n piek positief.

 

Het gemiddelde jaarlijkse rendement dat werd behaald in de jaren nadat de MSCI World Index een piek bereikte, in de situaties dat het uitgegeven dividend wel werd herbelegd en in het geval dat dit niet gebeurde. De data is gebaseerd op iedere maandkoers van de MSCI World Index van 1970 tot en met 2019, genoteerd in USD. De bovenstaande rendementen zijn bruto en er is dus geen rekening gehouden met de aftrek van eventuele kosten.

De werkelijke impact van het herbeleggingsrendement


Hierboven zagen we de invloed van het herbeleggen van dividend op het rendement na een dieptepunt en een piek op de beurs. Kijken we naar het gemiddelde jaarlijkse rendement over periodes van 3, 10 en 20 jaar, dan zien we dat dat aanzienlijk hoger ligt wanneer het dividend wordt herbelegd. Zo’n 3% hoger per jaar, om iets preciezer te zijn.

 

Het gemiddelde jaarlijkse rendement over de MSCI World Index, in de situaties dat het uitgegeven dividend wel werd herbelegd en in het geval dat dit niet gebeurde. De data is gebaseerd op iedere maandkoers van de MSCI World Index van 1970 tot en met 2019, genoteerd in USD. De bovenstaande rendementen zijn bruto en er is dus geen rekening gehouden met de aftrek van eventuele kosten.

In alle gevallen ligt het jaarlijkse gemiddelde rendement dus zo’n 3% hoger wanneer het dividend wordt herbelegd. Da’s een flink verschil, al zegt dat getal u op zichzelf misschien weinig. Laten we daarom eens kijken naar wat zo’n verschil van 3% per jaar concreet kan betekenen over een langere periode.

 

De koersontwikkeling van de MSCI World Index in USD vanaf 1970 tot 2019. De bovenstaande rendementen zijn bruto en er is dus geen rekening gehouden met de aftrek van eventuele kosten.

De bovenstaande grafiek toont aan hoe groot de impact van het herbeleggingsrendement is op het totale rendement. Natuurlijk heeft dit betrekking op een periode van 50 jaar en zijn er weinig mensen die zo lang aan een stuk door beleggen. Die nieuwe auto of die aanbouw aan het huis moet immers ook gewoon betaald worden. Maar over het algemeen geldt: hoe langer de beleggingsperiode, hoe hoger het herbeleggingsrendement. En dat kan, zoals we hierboven zien, al over een periode van 20 jaar een enorm verschil maken.

De conclusie


Bij Brand New Day beleggen we het dividend dat u ontvangt automatisch in de door u gekozen fondsen. U heeft uw geld immers niet voor niets belegd, en we gaan ervan uit dat u zoveel mogelijk rendement wilt behalen over dat belegde geld. Bovendien, zo blijkt uit de voorbeelden hierboven, zorgt het herbeleggingsrendement ervoor dat uw vermogen zich op de korte termijn sneller herstelt van koersdalingen. Bij Brand New Day beleggen we bovendien altijd op de lange termijn. En de impact van het herbeleggingsrendement blijkt juist op die lange termijn gigantisch te zijn.

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.

Scroll naar boven