Online pensioenbank Brand New Day groeide hard door in klanten en vermogen

BND-beleggenalgemeen-achtergrond

Online pensioenbank Brand New Day groeide hard door in klanten en vermogen

Uit onderzoek blijkt dat niet wordt bezuinigd op de opbouw van pensioen, ook niet als de koopkracht terugloopt

Waar veel andere aanbieders van particuliere pensioen- en beleggingsproducten in 2022 een lastig jaar hadden door het negatieve beurssentiment, groeide online pensioenbank Brand New Day vorig jaar versneld hard door. Het totaal aantal nieuw geopende rekeningen steeg van 39.000 in 2021 naar 56.000 in 2022 (+ 47%). Het bedrijf verstevigde daarmee zijn al jarenlang bestaande positie van marktleider op het gebied van beleggen en sparen voor later. In 2022 steeg het door klanten nieuw gestorte vermogen van € 1,1 miljard naar bijna € 1,3 miljard (+ 15%). Het totaal door de 240.000 klanten (+ 25%) aangehouden vermogen steeg van € 4,4 miljard naar € 5,0 miljard (+ 11%). De nettowinst bedroeg in 2022 € 10,2 miljoen (2021: € 11,7 miljoen). De nettowinst daalde licht door grote investeringen in marketing. 
 

Groei aangewakkerd door marketingcampagne op tv en radio

De sterke groei van Brand New Day in 2022 werd mede aangewakkerd door de marketingcampagne op tv en radio. Met de insteek ‘Iedereen een extra pensioenpotje’ wordt ingespeeld op het stijgende bewustzijn onder jong en oud dat het nodig is om zelf bij te sparen als je later een goed pensioen wilt hebben. 
 
Ook de huidige maatschappelijke discussie over de nieuwe pensioenwet draagt bij aan dit toenemende bewustzijn. Als deze wet wordt aangenomen, komt eindelijk een einde aan de fiscale discriminatie die nu geldt voor werknemers en ZZP’ers die te weinig of geen pensioen hebben opgebouwd. In de nieuwe wet wordt namelijk het maximale bedrag dat je elk jaar opzij mag zetten op een individuele pensioenrekening – de enige mogelijkheid voor werknemers en ZZP’ers om mét belastingvoordeel bij te sparen voor meer pensioen – gelijkgetrokken met de maximale inleg die nu geldt voor een deelnemer aan een collectief pensioen. Hierdoor zal het maximale bedrag dat iemand elk jaar op een individuele pensioenrekening mag storten, stijgen van ongeveer € 15.000 naar € 35.000.   
 

Toenemend pensioenbewustzijn onder jongeren

Het moment dat pensioenbewustzijn ontwaakt, vindt steeds lager op de leeftijdsladder plaats. Brand New Day merkt dat onder jongeren het pensioenbewustzijn de laatste jaren aanzienlijk toeneemt en dat steeds meer twintigers en dertigers op een serieuze manier met hun pensioen bezig zijn. Zo was in 2017 35% van de nieuwe klanten met een pensioenrekening bij Brand New Day jonger dan 40 jaar, eind 2022 was dit gestegen naar 42%.
 
Brand New Day verwacht dat het door klanten aangehouden vermogen eind 2025 een omvang van € 10 miljard zal hebben bereikt. Hierbij spelen het toenemende pensioenbewustzijn en de individualisering van pensioenopbouw een grote rol. 
 

Onderzoek: in crisistijden wordt niet bezuinigd op de pensioenopbouw 

Waar 2021 nog een topjaar was voor aanbieders van beleggingsproducten en hun klanten, was dat in 2022 helemaal anders. Door de stijgende prijzen van energie en de hoge inflatie daalde de koopkracht flink. Die omstandigheden bleken voor de (nieuwe) klanten van Brand New Day geen reden om te bezuinigen op de opbouw van hun pensioen: De stortingen op de pensioenrekeningen van Brand New Day namen in 2022 met 18% toe tot € 911 miljoen.
 
Uit onderzoek onder de klanten van Brand New Day blijkt dat wie eenmaal overtuigd is van de noodzaak zelf te werken aan zijn pensioen, hierop niet snel zal bezuinigen, zelfs niet als de koopkracht (fors) terugloopt. Maar liefst 90% van de respondenten gaf aan pas op de pensioenopbouw te willen bezuinigen als er niet meer bezuinigd kan worden op andere categorieën, zoals vakantie, uitjes, restaurants, kleding en boodschappen. 
 
Kalo Bagijn, oprichter Brand New Day: “De politiek maakt zich zorgen over het aantal ZZP’ers en werknemers dat geen pensioen opbouwt. Ze kijken daarbij echter niet of nauwelijks naar de aanvullende pensioenpotjes die wij en de grootbanken en verzekeraars aanbieden. Als de Wet Toekomst Pensioenen wordt aangenomen maakt het voor de opbouw van jouw pensioen niet meer uit of je deelneemt aan een collectief pensioen of geld opzij zet in jouw eigen, aanvullende, pensioenpotje. Heel veel ZZP’ers en werknemers zetten bij ons al geld opzij voor hun pensioen, eind 2022 ruim 200.000. En dat aantal zal door het toenemende pensioenbewustzijn en onze investeringen in marketing alleen maar toenemen.“ 
 
Benieuwd naar onze jaarverslagen? Die vindt u hier.
Scroll naar boven