Voldoende pensioen opbouwen als u in loondienst bent

Leveren duurzame fondsen minder rendement op?

Header goud

Voldoende pensioen opbouwen als u in loondienst bent

Iedereen weet dat mensen in loondienst zich geen zorgen hoeven te maken over hun oude dag. Het pensioen is immers in kannen en kruiken.

Was het maar zo eenvoudig!

Hoe werkt ons pensioenstelsel?

Eerst even terug naar de basis. Als u met pensioen gaat, kunt u uit drie bronnen pensioen ontvangen. In pensioenjargon zijn dat de drie pijlers:

AOW (1e pijler). Dit is een bodempensioen voor iedereen die officieel 50 jaar in Nederland heeft gewoond. Alleenstaanden krijgen wat meer dan mensen die samenwonen. We hebben het over respectievelijk ongeveer 70% en 50% van het minimumloon.

Bedrijfspensioen (2e pijler). Negen van de tien Nederlandse werknemers bouwt pensioen in een pensioenfonds, PPI of verzekeraar via zijn of haar werkgever. U kunt niet zelf kiezen waar dit pensioen wordt opgebouwd, maar zit vast aan een de keuze van uw werkgever of het bedrijfstakpensioenfonds (bijvoorbeeld Pensioenfonds Metaal & Techniek). Hoe goed het pensioen is dat via de werkgever wordt opgebouwd, verschilt heel erg per bedrijf.

Lijfrente (3e pijler). Bij Brand New Day noemen we dat liever pensioenbeleggen of pensioensparen. Dit is uw eigen pensioenpotje, waar u uw jaarruimte belastingvrij kunt storten.

Naast deze drie pijlers bestaat er vaak ook vermogen dat op spaar- en beleggingsrekeningen staat, of overwaarde die u in uw huis heeft zitten. Daar zit geen belastingvoordeel op, maar kan evengoed een pensioen betekenen.

Is goed pensioen voor iedereen vanzelfsprekend?

Het Nederlandse pensioenstelsel blijkt elk jaar een van de allerbeste ter wereld te zijn. Maar dat betekent niet dat een goed pensioen voor elke Nederlander vanzelfsprekend is. Hoe dat kan? Alhoewel bijna 9 op de 10 werknemers pensioen opbouwen via hun werkgever, doet 1 op de 10 dat dus niet. Zij vormen de zogenoemde ‘witte vlek’. Dat zijn meer dan 800.000 mensen die naast hun AOW helemaal zelf hun pensioen moeten opbouwen. En dan worden zzp’ers niet eens meegeteld, want dat zijn immers geen werknemers maar ondernemers. Als we die groep – voor wie eigenlijk hetzelfde geldt – erbij optellen, komen we zelfs op 2 miljoen mensen.

Naast de witte, ook nog een grijze vlek

Helaas kennen we in Nederland naast de witte vlek ook nog een grijze vlek. Dit is de groep werknemers die wel een pensioenregeling heeft, maar een dusdanig karige dat deze onvoldoende pensioen oplevert om later goed van te leven. Een magere pensioenregeling zien we vaak in sectoren als design, reclame en media. Ook de uitzendsector blinkt niet uit in pensioenvoorziening.

Werknemers zonder pensioenregeling zijn vaak wel op de hoogte van hun situatie. Voor hen is het duidelijk, want ze krijgen gewoon geen pensioen. Omdat de werkgever niets doet, moeten zij zelf actie ondernemen. Hoe weet u of u tot deze groep behoort? Als uw werkgever wel íets aan pensioen doet, maar u niet vertelt dat dit onvoldoende is om later van rond te komen, wordt het lastig. Geen wonder dat bijna niemand hier een goed beeld van heeft. Uitrekenen op hoeveel pensioen u over dertig jaar mag rekenen staat zelden hoog op het to-dolijstje. Ondertussen maakt de helft van de beroepsbevolking zich zorgen of ze straks wel voldoende pensioen hebben. En dit aantal is groeiende.

Hoe komt u erachter?

Hoe hoog is uw pensioen later? Die vraag is moeilijker te beantwoorden dan het lijkt. Mijnpensioenoverzicht.nl is een website van de overheid die u mooi overzicht geeft van uw inkomen uit de eerste 2 pijlers van ons pensioenstelsel. Het is een goede indicatie, maar voor een beter beeld kunt u beter onze pensioenplanner gebruiken. Hier krijgt u ook een indicatie van het inkomen dat u later nodig heeft, en wordt ook de derde pijler van ons pensioenstelsel (plus eventueel uw vrije vermogen) meegenomen.

Deze tool geeft u in een handomdraai een mooi inzicht en vertelt ook welke acties u kunt nemen om te zorgen dat u later meer pensioen ontvangt. 

Pensioengat verkleinen: twee manieren

Werknemers met te weinig of geen pensioenvoorziening, die uit de witte en grijze vlekken dus, moeten zelf in actie komen. Hoe eerder u dit doet, hoe beter. Want pensioenbeleggen is een kwestie van de lange adem. Gelukkig heeft de overheid regelingen die het aantrekkelijk maken om het pensioengat te dichten.

Als u een pensioengat heeft, en jaarruimte om pensioen op te bouwen met gunstige fiscale regelingen, dan is de volgende vraag: hoe dan? Er zijn twee mogelijkheden als u een bedrijfspensioen heeft (zo niet, dan heeft u er maar één):

→ Bijsparen in uw bedrijfspensioen (in de tweede pijler)

→ Aanvullend pensioen opbouwen (in de derde pijler)

Bijsparen bij in uw bedrijfspensioen

De eerste mogelijkheid is bijsparen bij de pensioenregeling van uw werkgever. Het werkt hetzelfde als de normale pensioenopbouw, alleen draagt uw werkgever er in dit geval niets aan bij.

De voordelen van bijsparen

De uitkering die u later krijgt vanuit uw bedrijfspensioen duurt levenslang. Door bij te sparen verhoogt u de maandelijkse uitkering, hoe lang u ook leeft. Zelfs als u de leeftijd van 115 jaar weet te halen, blijft uw maandelijkse pensioenuitkering gewoon doorlopen.

Daarnaast is het ook makkelijk geregeld. De extra bijdrage wordt direct op uw bruto inkomen ingehouden, dus daar heeft u weinig omkijken meer naar. Het belastingvoordeel wordt zo ook automatisch verrekend.

De nadelen van bijsparen

Een bedrijfspensioen is een collectieve regeling. Dat betekent dat u geen keuze heeft waar het pensioen wordt opgebouwd, en op de hoogte van de uitkering heeft u evenmin inspraak. Ook het feit dat de uitkering levenslang is, kan als nadeel worden gezien. Stel bijvoorbeeld dat u maar een klein pensioen heeft opgebouwd. Dan krijgt u elke maand hooguit enkele tientallen tot honderden euro’s overgemaakt. U ontvangt steeds een klein bedrag, in plaats van een groter bedrag gedurende de eerste jaren van uw pensioen (wanneer u wellicht nog veel wilt reizen, of andere grootste plannen heeft) en daarna niets meer.

Er zit nog een andere kant aan een levenslang pensioen. Als uw pensioen onverhoopt korter duurt dan verwacht (oftewel u gaat dood), dan valt uw pensioenvermogen aan het collectief. Het gaat dus niet naar uw nabestaanden, maar wordt gebruikt om het pensioen te betalen van mensen die langer dan gemiddeld leven. Dit wil overigens niet altijd zeggen dat uw partner berooid achterblijft. Er zijn diverse vormen nabestaandenpensioen die hier rekening mee houden, maar bijsparen zorgt er niet voor dat uw nabestaanden dan ook meer pensioen ontvangen.

Aanvullend pensioen opbouwen

De andere manier om uw pensioengat te dichten, is zelf aanvullend pensioen (ook wel lijfrente genoemd) opbouwen. Dat is wat wij aanbieden bij Brand New Day.

De voordelen van aanvullend pensioen opbouwen

U mag zelf weten waar u aanvullend pensioen opbouwt. En hoe u dat doet, met sparen of beleggen. U zit niet vast aan die keuze; u bent vrij om uw pensioenpotje over te boeken naar een andere partij als u dat wilt. Als u onverhoeds komt te overlijden voordat u met pensioen gaat, gaat uw pensioenpotje naar uw nabestaanden.

Want het is uw pensioenpotje. Zodra u met pensioen gaat, bent u vrij om uzelf de eerste jaren wat meer pensioen te laten uitkeren. Omdat u bijvoorbeeld eindelijk die wereldreis wilt maken en verwacht daarna een wat minder extravagant uitgavenpatroon te hebben.

De nadelen van aanvullend pensioen opbouwen

Het is om te beginnen iets meer werk. U stort zelf geld op de pensioenrekening, bijvoorbeeld met een automatische incasso. Bij de belastingaangifte in het volgende jaar kunt u de inkomstenbelasting terugvragen. Dat geven wij voor u door aan de Belastingdienst en zal daarom al vooringevuld zijn bij de aangifte. Maar er zit wel tijd tussen het inleggen in uw pensioenrekening en terugkrijgen van uw inkomstenbelasting. (Dat laatste is een deel van uw belastingvoordeel.)

Ten slotte is uw eigen pensioenpotje op als het op is. U mag de uitkering spreiden over maximaal dertig jaar, maar als u daarna nog steeds leeft, zit er geen euro meer in. Uw AOW en (eventuele) bedrijfspensioen blijven dan natuurlijk wél doorlopen.

Verschil tussen bijsparen en aanvullend pensioen

Thema Bijsparen Aanvullend pensioen
Pijler: Pijler 2 Pijler 3
Geregeld bij: Pensioenfonds via werkgever Vrije keuze. Bijvoorbeeld via Brand New Day
Inleg: Ingehouden op salaris Zelf storten
Belastingvoordeel: Verrekend met salaris Teruggave bij belastingaangifte
Duur uitkering: Levenslang Tussen de 5 en 30 jaar lang
Invloed: Geen invloed, collectief Veel eigen keuze
Bij overlijden: Bijsparen geen invloed op nabestaandenpensioen Volledig naar nabestaande
Scroll naar boven