Afdrukken

Wat is de regeling afkoop kleine lijfrente?

Bouwt u een pensioenpotje op via een pensioenrekening (lijfrente)? Dan is de waarde op zo’n rekening écht bedoeld voor uw pensioen. Als u het geld vóór uw pensioen wilt opnemen (dat heet afkopen), is dat meestal niet erg handig. U betaalt dan namelijk in één keer inkomstenbelasting en revisierente over het opgebouwde pensioenpotje. Revisierente is een soort boete van de Belastingdienst. U krijgt zo’n boete als u wel profiteert van het belastingvoordeel van de pensioenrekening, maar het geld niet periodiek tijdens uw pensioen laat uitkeren. Echter, er is een uitzondering op deze regel namelijk: de afkoop kleine lijfrente.

Het geld op zo’n pensioenrekening moet u dus eigenlijk laten uitkeren als pensioenaanvulling. Maar als u daarvoor niet genoeg aanvullend pensioen heeft opgebouwd, dan is zo’n uitkering niet mogelijk. In zo’n geval mag u de rekening afkopen zonder daarbij revisierente te hoeven betalen. Deze regeling heet de regeling afkoop kleine lijfrente. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, dient het totale bedrag dat u bij Brand New Day op pensioenrekeningen heeft staan, lager te zijn dan een door de Belastingdienst vastgesteld bedrag. Momenteel is de hoogte van dat bedrag . Is het totale bedrag op uw pensioenrekening(en) lager dan ? Dan betaalt u dus geen revisierente.

Meerdere pensioenrekeningen

Heeft u bij verschillende aanbieders zo’n pensioenpotje en is het totale bedrag dat u samen op die rekeningen heeft staan hoger dan , maar is de waarde die u bij een bepaalde partij heeft staan afzonderlijk wel lager dan ? Dan kunt u voor die pensioenrekening gebruikmaken van de regeling afkoop kleine lijfrente.

Voorbeeld

U heeft bij Brand New Day een pensioenrekening met een waarde van €4.000 en bij een andere partij een pensioenrekening met een waarde van €4.300. De totale waarde komt dan boven uit, maar u kunt bij zowel Brand New Day als de andere partij gebruikmaken van de regeling afkoop kleine lijfrente. Dat komt omdat de waarde van iedere pensioenrekening afzonderlijk lager ligt dan . Als u beide rekeningen bij Brand New Day had aangehouden, had u géén gebruik kunnen maken van deze regeling.

Let op: ook als u van deze regeling gebruikmaakt, betaalt u wel inkomstenbelasting over de uitkering.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling?

Neem dan even contact met ons op en laat weten dat u de rekening wilt afkopen. Wij sturen u dan een formulier toe waarmee u dit gemakkelijk regelt.

Scroll naar boven