Afdrukken

Wat zijn inflatie gerelateerde obligaties?

Voordat u begint met lezen over inflatie gerelateerde obligaties, is het handig om te weten wat obligaties op zichzelf precies zijn en hoe ze werken. Dat leest u hier.

Stel: u koopt een obligatie aan voor €100 met een vaste couponrente van 2% per jaar en een looptijd van 5  jaar. U ontvangt dan jaarlijks €2 aan couponrente.

Afhankelijk van de actuele rentes op soortgelijke obligaties kan deze obligatie ook nog eens in waarde stijgen of dalen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een rentedaling. Als de rente op vergelijkbare nieuwe obligaties lager is of wordt dan 2%, dan wordt het aantrekkelijker om een obligatie te kopen die meer rente opbrengt. Uw obligatie wordt dan meer waard.

Althans: uw obligatie wordt meer waard ten opzichte van de aankoopprijs. De nominale waarde, heet dat. Of uw obligatie écht in waarde toeneemt (de reële waarde), is nog maar de vraag. Dat is namelijk afhankelijk van de inflatie.

Wat is inflatie?

Inflatie houdt in dat u minder kunt kopen voor hetzelfde geld. Geldontwaarding, dus. Dat gebeurt bijvoorbeeld als producten of diensten duurder worden. En dat kunnen we verduidelijken met een voorbeeld:

  • Stel: u verdient in 2021 €3.000 per maand en geeft daarvan maandelijks €2.500 uit aan boodschappen, woonlasten, uitjes, noem maar op.
  • In 2022 blijft u hetzelfde verdienen en uw geld exact hetzelfde uitgeven, maar de prijzen van alle producten en diensten stijgen met 2% (een inflatie van 2%, dus)
  • U verdient dan nog steeds €3.000, maar betaalt nu €2550 voor uw boodschappen, woonlasten, uitjes, noem maar op.
  • Uw geld is dus 2% minder waard geworden.
Wat betekent inflatie voor uw obligatie?

Als er inflatie optreedt, wordt uw obligatie dus relatief minder waard. Als u dan jaarlijks €2 aan couponrente ontvangt en de obligatie na 5 jaar weer voor €100 wordt afgelost, is uw opbrengst in euro’s €10. De reële opbrengst, rekening houdend met obligaties, is echter een stuk minder.

Inflatie gerelateerde obligaties

Daarom zijn er inflatie gerelateerde obligaties. Dat zijn obligaties waarvan de hoofdsom (het totale ‘geleende’ bedrag) en/of waarde van een obligatie meestijgt met de actuele inflatie. Met zo’n obligatie bent u dus ‘beschermd’ tegen inflatie.

Dat kan op 2 manieren:

  1. De couponrente van de obligatie stijgt mee met de inflatie. Kocht u bijvoorbeeld een obligatie met een couponrente van €2 per jaar en treedt er in een jaar 2 % inflatie op? Dan stijgt de couponrente in dat jaar met €0,04.
  2. De hoofdsom van de obligatie stijgt mee met de inflatie. Kocht u een obligatie van €100 met een looptijd van 5 jaar en was er jaarlijks sprake van 2% inflatie? Dan krijgt u na die 5 jaar een bedrag terug waarmee u dezelfde koopkracht had als 5 jaar geleden. Dat komt neer op €110,41.

Let op: de meeste inflatie gerelateerde obligaties houden zowel in de hoofdsom als in de couponrente rekening met inflatie, maar niet allemaal.

Wat zijn de nadelen van inflatie gerelateerde obligaties?

Ideaal, horen we je denken. Waarom zijn niet alle obligaties beschermd tegen inflatie? Wel, dat heeft een duidelijke reden: kosten.

Als belegger betaalt u namelijk voor die bescherming. Is de verwachte inflatie bijvoorbeeld 1,5% per jaar? Dan krijgt u met zo’n inflatie gerelateerde obligatie óók 1,5% minder couponrente dan een vergelijkbare obligatie die géén bescherming tegen inflatie biedt.

In Nederland was de gemiddelde inflatie de afgelopen 10 jaar zo’n 2% per jaar. Je kunt dan verwachten dat een Nederlandse inflatie gerelateerde obligatie zo’n 2% minder couponrente oplevert dan een ‘normale’ obligatie. Zo’n inflatie gerelateerde obligatie is in dit geval dus pas voordelig wanneer de inflatie hoger is dan 2%.

Is het verstandig om inflatie gerelateerde obligaties te kopen?

Dat kunnen we niet zo 1, 2, 3 zeggen. Zulke obligaties zijn namelijk pas ‘voordelig’ wanneer de inflatie hoger is dan verwacht. De inflatie die een uitgever van zo’n obligatie verwacht, zit namelijk al inbegrepen in de prijs en de rente. Daar betaalt u als belegger voor.

Het is dus geen gegeven dat zulke obligaties altijd beschermen als er sprake is van inflatie. En het kan daarom onverstandig zijn om zulke obligaties pas aan te kopen op het moment dat de inflatie al flink gestegen is. Een goede reden om inflatie gerelateerde obligaties aan uw portefeuille toe te voegen kan het aanbrengen van spreiding zijn.

Spreiding

Inflatie gerelateerde obligaties zijn een ander type belegging dan ‘normale’ obligaties: ze reageren namelijk anders in dezelfde situatie. Door in verschillende soorten obligaties te beleggen, zorgt u dus voor (meer) spreiding. Waarom dat nou zo handig is leest u hier.

Onze modelportefeuilles beleggen bijvoorbeeld in ‘normale’ obligaties én in inflatie gerelateerde obligaties. Daarmee brengt u dus automatisch een spreiding aan in uw (obligatie)beleggingen.

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.
Scroll naar boven