Afdrukken

Wat is valutarisico?

Aandelen en obligaties kunnen in verschillende valuta genoteerd zijn. Aandelen in de Amerikaanse Dow Jones Index staan bijvoorbeeld in Dollars genoteerd en Japanse aandelen in Yen. Als u in aandelen of obligaties belegt met een andere valuta dan de euro, loopt u valutarisico. De onderlinge koersen van de valuta wijzigen immers.

Dit betekent concreet dat een daling van de vreemde valuta ervoor zorgt dat u na verkoop van uw beleggingen minder euro’ s terugkrijgt. Andersom juist meer. Eigenlijk loopt u dus dubbel risico: met de aandelen/obligaties zelf en met betrekking tot de valuta.

Valutarisico afdekken

Bij Brand New Day zijn we geen fan van risico. U ziet ons niet in een casino, en op de zwarte piste wagen we ons ook niet. Dat ziet u ook terug in de manier waarop we beleggen, want we geven u zo veel mogelijk opties om verstandig om te gaan met de risico’s van beleggen. Bijvoorbeeld door u in uw MijnBND de keuze te geven tussen een hedged en unhedged fonds.

Wat is het verschil tussen hedged en unhedged fondsen?

Bij hedged fondsen wordt het valutarisico afgedekt. Zo’n hedged fonds is bijvoorbeeld een fonds waarin meerdere aandelen van over de hele wereld zijn opgenomen. Die aandelen kunnen dan in Dollar, Yen en Euro aan de beurs genoteerd zijn en dat betekent dat u normaal gesproken een valutarisico loopt.

Omdat het valutarisico in een hedged fonds wordt afgedekt, heeft u echter geen last van dat risico. Als de dollar bijvoorbeeld extreem in waarde daalt ten opzichte de euro, heeft u daar in een hedged fonds geen last van. De meeste aandelen wereldwijd zijn namelijk in dollar genoteerd.

In een unhedged fonds wordt dat valutarisico niet afgedekt. Dat betekent dat u er wél last van kan hebben als de dollar ineens flink in waarde daalt ten opzichte van de euro. Tegelijkertijd geldt: voor dat risico kan u ook beloond worden. Als de dollar stijgt ten opzichte van de euro, heeft u daarvan profijt als u belegt in een fonds dat voor een groot deel bestaat uit aandelen die in dollars genoteerd zijn.

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.
Scroll naar boven