Afdrukken

Wat gebeurt er bij een scheiding met mijn gezamenlijke rekening?

Indien er een scheiding plaatsvindt en er een gezamenlijke rekening in het spel is, is het belangrijk om te weten wie de tweede rekeninghouder is. Indien dit de persoon is waarvan u gaat scheiden kan het zo zijn dat er een verdeling aangebracht moet worden in de rekening. Zo niet, hoeft er vermoedelijk niets met de rekening te gebeuren.

Voor een box 3 rekening (vrij vermogen), de beleggingsrekening en de spaarrekening, zijn beide rekeninghouders vrij om het vermogen op te nemen en zelf te verdelen. Brand New Day kiest hier nooit partij en het is dan ook aan beide rekeninghouders om het geld te verdelen.

Het geld verdelen 

Indien wij het verzoek krijgen vanuit een advocaat om het geld te verdelen op welke manier dan ook dient dit verzoek ondertekend te zijn door beide rekeninghouders. Wij verdelen het geld dan volgens de verdeling in het verzoek over de aparte rekeningen van beide rekeninghouders. Mocht een van beide nog geen eigen rekening hebben, verzoeken wij uiteraard deze te openen.

Tegenrekening 

Belangrijk om te weten is dat de gezamenlijke rekening altijd maar één tegenrekening heeft welke terug te vinden is in beide MijnBND accounts. Dit is de privé rekening waar wij van incasseren en naar uitkeren bij geldopnames. Indien dit de rekening van een van beide is, bent u samen verantwoordelijk om dit geld onderling te verdelen. Er kan geen tweede rekening worden toegevoegd om naar beide de helft uit te keren.

Rekeninghouder verwijderen 

In het geval dat de rekening volledig toebehoort aan een van beide, doordat er tijdens de scheiding een dergelijke verdeling is gemaakt, is het mogelijk een rekeninghouder te laten verwijderen. Daarvoor hebben wij een getekend verzoek van beide rekeninghouders met een geldig kopie van beide ID’s nodig.

Scroll naar boven